CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

19/5/2021

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc

Năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện xây dựng “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc”.

Báo cáo nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc Việt Nam, nơi các tổ chức xã hội đang đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức trong quá trình thành lập và duy trì hoạt động sao cho hiệu quả so với khu vực miền Trung và miền Nam.

XEM NGAY