CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

10/4/2020

Hội thảo: Ngành Thủy sản – Trái cây, rau củ - Chăn nuôi, chế biến thịt trước Cơ hội và Thách thức từ CPTPP

Hội thảo: Ngành Thủy sản – Trái cây, rau củ - Chăn nuôi, chế biến thịt trước Cơ hội và Thách thức từ CPTPP

Hội thảo: Ngành Thủy sản – Trái cây, rau củ - Chăn nuôi, chế biến thịt trước Cơ hội và Thách thức từ CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 với Việt Nam. 

Các ngành thủy sản, trái cây, rau củ, chăn nuôi chế biến thịt là những ngành nông thủy sản quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. CPTPP có nhiều cam kết mở cửa thị trường về thuế quan, hàng rào phi thuế, các tiêu chuẩn về lao động, môi trường… có liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu các loại nông thủy sản này. Tùy thuộc vào từng nhóm cam kết, từng ngành cụ thể, CPTPP có thể mang lại những cơ hội thị trường đáng kể và/hoặc các thách thức cạnh tranh, ảnh hưởng bất lợi cho các ngành này.

Để giúp các doanh nghiệp, người nuôi trồng nông thủy sản hiểu về các cam kết CPTPP, chuẩn bị hiệu quả để tận dụng các cơ hội và ứng phó với các thách thức từ Hiệp định này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Reform và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức: 

Hội thảo
Ngành Thủy sản – Trái cây, rau củ - Chăn nuôi, chế biến thịt
trước Cơ hội và Thách thức từ CPTPP

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: Link PDF