CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

10/6/2021

Nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững thương mại nông sản trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững thương mại nông sản trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững thương mại nông sản trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng chưa từng có tới nền kinh tế thế giới. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện rộng rãi như giãn cách xã hội, phong tỏa, đóng cửa trường học, nhà máy đã gây ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định chính sách để ứng phó hiệu quả với những khó khăn thách thức cũng như tận dụng tối đa những cơ hội mà đại dịch mang lại cho ngành nông nghiệp Việt Nam. 

XEM NGAY