CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục sau Covid-19 còn nhiều dư địa để cải thiện tính hiệu quả

Lãnh đạo VCCI đánh giá trong ‘thời đại’ Covid-19, Chính phủ, các Bộ ngành và chính quyền địa phương ...

18/3/2021

Các giải pháp nhằm đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN theo cơ chế thị trường

Để hoàn thiện Đề án “Áp dụng quản trị hiện đại đối với các doanh nghiệp Nhà nước, minh bạch hóa hoạt...

29/1/2021

Thảo luận về giải pháp cải thiện hệ thống kinh doanh thực phẩm

Ngày 22/1/2021, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức thảo luận về hoạt động của các doanh...

26/1/2021

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Sáng ngày 21-1, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức chương trình hội thảo...

21/1/2021

Cơ hội và thách thức của Việt Nam từ Hiệp định RCEP

Sáng 20-1, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Thực hiện...

20/1/2021

Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng dương cao nhất thế giới trong năm 2020

Theo báo cáo của CIEM, tốc độ tăng GDP năm 2020 của Việt Nam đạt 2,91%, thuộc nhóm nước có tăng trưở...

15/1/2021

Vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Sáng 22-12, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia ...

22/12/2020

Hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam để thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Sáng 17 tháng 12, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm để l...

17/12/2020

Cần Thơ: Hội thảo Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Cần Thơ: Hội thảo Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

11/12/2020

Hơn một triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề nông nghiệp

Ngày 3-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và ...

7/12/2020