CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

18/7/2022

Hội thảo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Sáng ngày 15/7, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững”. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông David Cottlieb, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng các chuyên gia kinh tế.

Hội thảo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Sáng ngày 15/7, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững”. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông David Cottlieb, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng các chuyên gia kinh tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Trần Thị Hồng Minh cho rằng, Việt Nam có nhiều điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế khi các biện pháp phòng chống dịch đã phát huy hiệu quả, các rào cản về xuất nhập cảnh cũng được dỡ bỏ. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu của cả năm 2022.

 

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đang liên tục cải thiện được chỉ số xếp hạng, được đánh giá là nền kinh tế có sự ứng phó, kiểm soát hiệu quả đối với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Nhờ đó, Việt Nam đã giảm thiểu được những bất lợi của các đợt dịch đối với nền kinh tế.

Những kết quả đạt được một phần quan trọng là nhờ cách tiếp cận bài bản nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, Chính phủ đã duy trì được đà cải cách, tạo không gian cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Đó chính là tư duy hài hòa giữa ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định xã hội trên nền tảng cải cách thể chế một cách liền mạch và sâu rộng.

Bà Trần Thị Hồng Minh cho biết, Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) đã có những tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam và Báo cáo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 với chủ đề cải cách và phát triển bền vững nhằm nhấn mạnh hơn một số định hướng cải cách, đổi mới. Trong đó, đối với nội dung trong Báo cáo về năng suất lao động được Chính phủ đặc biệt quan tâm và tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng, triển khai Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.

Bà Trần Thị Hồng Minh cho biết, Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform).
Bà Trần Thị Hồng Minh cho biết, Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) phát biểu.

Phát biểu tại Hội thảo, ông David Gottlieb cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, số liệu kinh tế - xã hội quý II/2022 đưa ra bức tranh kinh tế tươi sáng; Việt Nam đã mở rộng nền kinh tế, thực hiện thành công các chính sách về công tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định tài khóa, kinh tế vĩ mô;… Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và các yếu tố bất định như địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, cạnh tranh thương mại ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nhưng nền kinh tế Việt Nam sẽ có bước phát triển mới.

Ông David Cottlieb, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam trình bày.
Ông David Cottlieb, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam trình bày.

Thông qua chương trình Aus4Reform, Australia mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách kinh tế đầy tham vọng. Trong thời gian tới, Việt Nam cần duy trì việc giải quyết các vấn đề thách thức ảnh hưởng đến nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành quan trọng, thực hiện các mô hình kinh tế mới, tăng năng suất lao động, đầu tư hạ tầng; khắc phục những khó khăn về chuỗi cung ứng thông qua tăng cường khả năng chống chịu cho lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện hiệu quả các hiệp định đã ký kết;…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá về Báo cáo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững. Các ý kiến đánh giá cao nội dung báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề liên quan đến bối cảnh quốc tế cũng như trong nước; các vấn đề thúc đẩy tăng năng suất lao động thúc đẩy phục hồi xanh. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Tài liệu Hội thảo: Bài trình bày của ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Ban Nghiên cứu tổng hợp, CIEM