CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Hội thảo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Sáng ngày 15/7, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Refor...

18/7/2022

CIEM: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2022 có khả năng đạt 6,9%

Dựa trên các phân tích tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, nhóm nghiên cứu của CIEM ch...

15/7/2022

Kinh tế số phải có nguồn nhân lực số tương thích

Kinh tế số đòi hỏi phải có nguồn nhân lực số tương thích để triển khai, tổ chức thực hiện, nhưng quá...

30/3/2022

Bốn kiến nghị nhằm nâng cao thực thi sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Nhà nước cần có các biện pháp bảo vệ quyền sở ...

24/3/2022

Thủ tục hành chính trong xây dựng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan vẫn còn nhiều khó khăn đối với do...

26/11/2021

Rà soát tính tương thích của văn bản pháp luật khi thực thi CPTPP

Những hàm ý chính sách từ hội thảo sẽ là kim chỉ nam hữu dụng cho các hoạt động xây dựng pháp luật t...

10/11/2021

RCEP mở ra cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt những cơ hội đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19

Đây là nhận định của ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam t...

5/11/2021

Cải cách hướng tới phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế

Cải cách thể chế kinh tế, đặc biệt là về chính sách cạnh tranh, môi trường kinh doanh... đã góp phần...

29/10/2021

Các chính sách hỗ trợ vẫn còn ''thiên vị'' doanh nghiệp FDI

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, hiện nay, có rất nhiều chính sách rất mạnh hỗ trợ khối các doanh nghiệp...

19/10/2021

Năng lực của khu vực kinh tế tư nhân đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế

Những yếu kém nội tại vừa là hạn chế vừa là nguyên nhân cản trở quá trình nâng cao năng lực của khu ...

19/10/2021