CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin Chương trình

Dấu ấn cải cách thể chế từ Chương trình Aus4Reform

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được...

17/11/2022

Công bố báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương

Việc cắt giảm, rà soát các điều kiện kinh doanh không chỉ giúp mang lại môi trường đầu tư, kinh doan...

16/11/2022

Chương trình Aus4Reform: Cung cấp các cơ sở bằng chứng cho các đề xuất cải cách

Trong lĩnh vực cải cách kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật từ phía Australia đã góp phần mang lại “làn gió mới...

16/11/2022

Tin tức mới nhất

Các điều kiện kinh doanh trong ngành Công thương vẫn đang tập trung vào các yêu cầu về cơ sở vật chất

"Việc yêu cầu cụ thể về các cơ sở vật chất có thể làm tăng thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh n...

17/11/2022

Dấu ấn cải cách thể chế từ Chương trình Aus4Reform

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được...

17/11/2022

Công bố báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương

Việc cắt giảm, rà soát các điều kiện kinh doanh không chỉ giúp mang lại môi trường đầu tư, kinh doan...

16/11/2022

Chương trình Aus4Reform: Cung cấp các cơ sở bằng chứng cho các đề xuất cải cách

Trong lĩnh vực cải cách kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật từ phía Australia đã góp phần mang lại “làn gió mới...

16/11/2022

Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong cải cách kinh tế

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) giai đoạn 2017-2022 đã đạt được...

15/11/2022

Trong đại dịch Covid-19: Doanh nghiệp nữ Việt Nam nỗ lực “vượt sóng”

Covid-19 đã tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó cả doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ,...

14/11/2022

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đối diện nhiều thách thức

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực sau những sóng gió của đại dịch COVID-19 bằng sự kiên cường,...

14/11/2022

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Cần hạn chế những văn bản tồn tại “trên giấy”

Nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với bất cập khi thực hiện hoạt động kinh doanh. Nguyên nhân do c...

11/11/2022

Doanh nghiệp than khổ do quy định chồng chéo, đề nghị VCCI gửi lên Chính phủ

Hội thảo “Chất lượng của quy định và sự thuận lợi của môi trường kinh doanh” do VCCI tổ chức sáng ng...

11/11/2022

30% doanh nghiệp đánh giá năng lực quản trị tốt sẽ giúp doanh nghiệp vượt khủng hoảng

Hơn 30% doanh nghiệp đánh giá quản trị tốt là yếu tố hàng đầu giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, t...

10/11/2022