CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nặ...

10/7/2020

Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Trong giai đoạn 2019-2020, Chương trình Aus4Reform đã có nhiều hỗ trợ cho quá trình sửa đổi Luật doa...

19/6/2020

Australia hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế sau dịch

Đại dịch Covid-19 là thảm họa và thách thức chưa từng có cho nhân loại và đòi hỏi toàn thế giới, cũn...

16/6/2020

Sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp là cần thiết để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng

Đó là phát biểu của ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương t...

27/5/2020

Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số

Một trong những nội dung quan trọng của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này là các quy định liên qua...

28/2/2020

Tiếp tục cải cách điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

Sáng 27/2, trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Việ...

27/2/2020

Thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 19/2, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Thực hiện hiệu quả Hiệp định...

19/2/2020

Việc làm cho lao động nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Cơ hội và thách thức

Trong khuôn khổ nghiên cưu về thực trạng và cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông...

26/12/2019

Chủ tịch VCCI:'Tôi cũng chuyển lương cho vợ quản lý'

Phụ nữ vừa là người tiêu dùng vừa là người sản xuất. Họ bao dung, tinh tế nên những doanh nghiệp họ ...

19/12/2019

Môi trường kinh doanh Việt Nam đã có nhiều cải thiện

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo công bố Báo cáo tình hình triển khai các Nghị quyết 02 và ...

17/12/2019