CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Đánh giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19

Năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với những...

9/11/2022

Việt Nam là một trong những nước có độ mở thương mại cao nhất thế giới

Việc tham gia và thực thi các cam kết về cắt giảm thuế quan theo lộ trình trong các hiệp định thương...

7/11/2022

Tác động của các cam kết cắt giảm thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do

Sáng 26/10, Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4R...

26/10/2022

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết, nhưng vẫn cần rà soát để bảo đảm tính khả thi

Ngày 15/9, trong khuôn khổ Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Ủy ...

15/9/2022

Cơ cấu lại ngành kinh tế theo cụm để tạo sự đột phá cho sự phát triển

Việc cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành và tăng cường sức chố...

6/9/2022

Hội thảo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022: Cải cách và phát triển bền vững

Sáng ngày 15/7, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Refor...

18/7/2022

CIEM: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2022 có khả năng đạt 6,9%

Dựa trên các phân tích tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, nhóm nghiên cứu của CIEM ch...

15/7/2022

Kinh tế số phải có nguồn nhân lực số tương thích

Kinh tế số đòi hỏi phải có nguồn nhân lực số tương thích để triển khai, tổ chức thực hiện, nhưng quá...

30/3/2022

Bốn kiến nghị nhằm nâng cao thực thi sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Nhà nước cần có các biện pháp bảo vệ quyền sở ...

24/3/2022

Thủ tục hành chính trong xây dựng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan vẫn còn nhiều khó khăn đối với do...

26/11/2021