CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Hội nghị Bộ trưởng APEC về cải cách cơ cấu 2021

Sáng ngày 16/6/2021 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng APEC về cải cách cơ cấu 2021 theo hình thức trực t...

17/6/2021

Cần Thơ: Giúp doanh nghiệp thực phẩm nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện ‘mới’

TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo công bố báo cáo dự án “Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để t...

7/5/2021

Lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ mới đạt 24,5%

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) với sự hỗ trợ của Chương trì...

26/4/2021

Nữ giới chiếm tỷ lệ cao trong lao động di cư, nhưng lại là nhóm chịu nhiều rủi ro xã hội

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với...

23/4/2021

Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2023 có thể đạt 6,76%/năm

Sáng 22-4, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy phục hồi kin...

22/4/2021

Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều trở ngại với doanh nghiệp

Sáng 20-4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo công bố Báo ...

20/4/2021

85,7% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước bị tác động của dịch Covid-19

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội thảo công bố và lấy ý kiến đối với “Báo cáo nghiên cứu đánh giá t...

8/4/2021

Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam, Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp

Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam, Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp

7/4/2021

Bị động và yếu kém về năng lực sẽ cản trở doanh nghiệp hưởng lợi từ Hiệp định CPTPP

Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo “Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam – đánh giá ...

7/4/2021