CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Làm gì để doanh nghiệp Việt không 'sợ' các cam kết CPTPP?

Giới thiệu về các cam kết của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đ...

26/11/2019

DNNN muốn tiếp cận 4.0 thì phải ‘dám chấp nhận’ rủi ro, thua lỗ

Quá trình đổi mới sáng tạo là một quá trình thử, sai và sửa vì vậy tính rủi ro cao, các doanh nghiệp...

5/11/2019

Doanh nghiệp nhà nước tiếp cận công nghệ 4.0

Đổi mới sáng tạo là một quá trình thử thách, doanh nghiệp nhà nước có chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận...

5/11/2019

Khu vực Kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng trong nên kinh tế

“Khu vực kinh tế Nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài không còn là động lực tăng trưởng và thay v...

30/10/2019

Cải cách môi trường kinh doanh có xu hướng chững lại

Cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam đang chững lại so với các nước trong khu vực và còn tình...

28/10/2019

Kiến nghị quan điểm, phương hướng cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2030

Nhằm kiến nghị giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước phục vụ xây dựng chiến lược phát ...

23/9/2019

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 có cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu chiến lược

Đây là ý kiến của TS. Nguyễn Đình Cung đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu 'Đánh giá kết ...

17/9/2019

Lấy ý kiến về dự án Luật đầu tư theo hình thức Đối tác công (PPP)

Trong khuôn khổ chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Ủy ban Kinh ...

27/8/2019

Lao động nông nghiệp nông thôn ở ĐBSCL thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng

ĐBSCL chiếm diện tích 12% cả nước, dân số 19%, giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp th...

1/8/2019

Dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi: Cần quy định rõ vai trò, thẩm quyền của UBCKNN

Vào sáng ngày 25-7, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Aus4Reform (chương trình Australia hỗ t...

29/7/2019