CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Việt Nam: Hành động để phục hồi tăng trưởng nhanh theo hướng bền vững

Sáng 29-9, Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) năm 2020 chính thức khai mạc với chủ đề “...

30/9/2020

TT Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp BCĐ QG về cơ cấu lại KT, đổi mới mô hình tăng trưởng

Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã tổ chức phi...

20/8/2018