CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Video

Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

2/3/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

19/12/2019

Tọa đàm Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ

Để giúp người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng nữ có thêm thông tin về quyền của người tiêu dù...

3/10/2019

Tin tức mới nhất

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

10/7/2020

Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

2/3/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

19/12/2019

Tọa đàm Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ

Để giúp người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng nữ có thêm thông tin về quyền của người tiêu dù...

3/10/2019

HỘI THẢO KHOA HỌC CẢI CÁCH ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP MẠNG LƯỚI

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp mạng lưới, trong khuôn khổ Chương t...

14/8/2018

HỘI THẢO CƠ CHẾ GIÁM SÁT CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Sáng 19/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế giám s...

14/8/2018

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM AUS4REFORM

Aus4Reform là chương trình kéo dài 4 năm nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế ...

9/8/2018