CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020: Nhiều thay đổi quan trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020: Nhiều thay đổi quan trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

30/12/2020

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020 khó đạt 2,1%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020 khó đạt 2,1%

24/8/2020

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Covid-19?

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Covid-19?

19/8/2020

Australia hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19 và cải cách kinh tế thông qua chương trình Aus4Reform

Bên cạnh những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Việt Nam cũng cần tập trung đẩy mạnh các biện pháp...

17/8/2020

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

Phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

10/7/2020

Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

2/3/2020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ

19/12/2019

Tọa đàm Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ

Để giúp người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng nữ có thêm thông tin về quyền của người tiêu dù...

3/10/2019

Hội thảo khoa học cải cách độc quyền Nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp mạng lưới, trong khuôn khổ Chương t...

14/8/2018

Hội thảo cơ chế giám sát cơ cấu lại DNNN

Sáng 19/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế giám s...

14/8/2018