CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

14/8/2018

HỘI THẢO CƠ CHẾ GIÁM SÁT CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HỘI THẢO CƠ CHẾ GIÁM SÁT CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Sáng 19/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại DNNN”.

Đây là Hội thảo nằm trong Chương trình Aus4Reform trị giá 6,5 triệu đô la Australia do Chính Phủ Australia tài trợ sẽ hỗ trợ Việt Nam cải cách, xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế, luật pháp và các thể chế quan trọng giúp nền kinh tế Việt nam có thể phát huy được tiềm năng của mình. Đồng thời đạt được mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường.
Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cho thấy thực trạng và đưa ra những đề xuất đổi mới cơ chế giám sát của cơ qua đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại DNNN.