CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

14/8/2018

HỘI THẢO KHOA HỌC CẢI CÁCH ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP MẠNG LƯỚI

HỘI THẢO KHOA HỌC CẢI CÁCH ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP MẠNG LƯỚI

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp mạng lưới, trong khuôn khổ Chương trình Aus4Reform (Chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam do Chính phủ Australia tài trợ) tổ chức hội thảo khoa học "Cải cách độc quyền Nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới" tại CIEM ngày 6/7

Sự kiện thu hút đông đảo giới nghiên cứu, đại diện các ngành như điện, đường sắt, hàng không và viễn thông... các hiệp hội và doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực, tham gia thảo luận ý kiến.

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu về cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển dịch sang một nền kinh tế thị trường hơn; mang lại sự tăng trưởng kinh tế cao hơn, toàn diện hơn và có chất lượng tốt hơn.

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, hoạch định chính sách cùng các doanh nghiệp thảo luận, trình bày ý kiến về cải cách độc quyền Nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới; đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.