CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

19/8/2020

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Covid-19?

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Covid-19?

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Covid-19?

Đúng vào thời điểm Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, với ít nhiều những chỉ số có dấu hiệu tích cực, thì những thông tin về đại dịch Covid-19 quay trở lại ở 7 tỉnh, thành phố, trong đó có các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Với những diễn biễn phức tạp của dịch, nhiều chuyên gia lo ngại, nếu Việt Nam bị làn sóng COVID-19 thứ 2 thì tác động của nó đến nền kinh tế rất lớn.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, Australia và Việt Nam đang hợp tác để ngăn chặn tác động của đại dịch đối với cuộc sống và sinh kế. Thông qua chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Chương trình Aus4Reform), Australia đang và sẽ có những hỗ trợ nào để giúp Việt Nam ứng phó với COVID-19 và tăng cường hiệu quả cải cách kinh tế?

Hãy cùng xem ý kiến cũng như chia sẻ của các chuyên gia kinh tế về vấn đề này!