CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

13/3/2019

Biến động địa chính trị khu vực và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới

Biến động địa chính trị khu vực và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới

BIẾN ĐỘNG ĐỊA CHÍNH TRỊ KHU VỰC VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Địa chính trị khu vực và thế giới trong thời gian gần đây đang có nhiều biến động, nhanh và ngày càng khó lường. Sự phục hồi của kinh tế Nga làm tăng vai trò của Nga trong các vấn đề quốc tế, tăng tính đa cực trong quan hệ địa chính trị, tuy nhiên cũng là tăng khả năng xung đột địa chính trị, kinh tế giữa Nga với các nước thuộc NATO. Tương tự như vậy, sự trỗi dậy về kinh tế và chính trị của Trung Quốc kéo theo nhiều biến động trong khu vực, làm thay đổi chiến lược và chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia. Với những chiến lược như Vành đai và con đường, Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ... Trung Quốc đang nổi lên là một cường quốc đầy tham vọng trong việc tăng tầm ảnh hưởng tới khu vực và quốc tế. Đối phó với sự trỗi dậy này, Chiến lược Xoay trục sang Châu Á - Thái Bình Dương và sau này là Xoay trực Châu Á - Ấn Độ Dương của Mỹ càng làm cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Đông Nam Á nói riêng trở thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc.

XEM NGAY