CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng dương cao nhất thế giới trong năm 2020

Theo báo cáo của CIEM, tốc độ tăng GDP năm 2020 của Việt Nam đạt 2,91%, thuộc nhóm nước có tăng trưở...

15/1/2021

Cần Thơ: Hội thảo Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Cần Thơ: Hội thảo Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

11/12/2020

Hơn một triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề nông nghiệp

Ngày 3-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và ...

7/12/2020

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tìm các chính sách hỗ trợ do COVID-19 ở đâu?

Ngày 4/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, đã ra mắt website (http://hotro...

7/12/2020

Doanh nghiệp thực phẩm than bị làm… phiền

Ngày 23-11, Viện Kinh tế - xã hội TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Tham vấn chuyê...

26/11/2020

Chính sách cạnh tranh của Việt Nam đã phù hợp với những cam kết về cạnh tranh trong các FTAs thế hệ mới?

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” thuộc Chương trì...

13/11/2020

Tác động của các hiệp định thương mại tự do mới đối với ngành cà phê

Doanh nghiệp cà phê sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút nguồn vố...

23/10/2020

Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2020 đạt 2,12%

Kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn ứng phó với diễn biến và hậu quả của đại dịch COVID-19, hầ...

21/10/2020

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nặ...

10/7/2020

Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Trong giai đoạn 2019-2020, Chương trình Aus4Reform đã có nhiều hỗ trợ cho quá trình sửa đổi Luật doa...

19/6/2020