CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Truyền thông

Australia khởi động sáng kiến hỗ trợ Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phục hồi kinh tế hậu COVID 19

Ngày 4-8, Chính phủ Australia thông báo khởi động một khoản tài trợ trị giá 650.000 AUD nhằm hỗ trợ sáng kiến mới giúp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ...

10/9/2020

Tin tức mới nhất

Chuyển đổi ngành nghề để giải quyết thực trạng ‘sa mạc hóa nông thôn'

Thực trạng lao động già hóa và kém kỹ năng là rào cản trong phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, do đó giới chuyên gia kiến nghị phải có chính ...

9/8/2019

Đảm bảo tính độc lập của Ủy ban Chứng khoán

Cần phải tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tính độc lập cho UBCKNN trong quản lý, giám sát hoạt động của thị trường ...

26/7/2019

Đẩy mạnh cải cách, tái cơ cấu để nâng cao tăng trưởng

Để giữ được đà tăng trưởng 6,8%-7,0% như mục tiêu đã đặt ra cho cả năm 2019 đòi hỏi nỗ lực cải cách mạnh mẽ hơn nữa nhằm cải thiện môi trường đầu tư, ...

16/7/2019

Việt Nam đang đi ngược với thế giới về ưu đãi đầu tư?

Nhiều chuyên gia kinh tế nhìn nhận, các hiệp định thương mại tự do luôn đặt ra yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài được đối xử tốt tương đối như doanh ...

21/1/2019

Yêu cầu mới cho nền kinh tế 2019

Năm 2019 niềm tin doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng sau những cam kết cải cách của Chính phủ. Tuy nhiên, Việt Nam cần tiếp tục xử lý ...

21/1/2019

Kiến nghị giải pháp chính sách cho quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô năm 2019

Trong năm 2019, Việt Nam vẫn có điều kiện thuận lợi để tiến hành các cải cách mang tính nền tảng hơn đối với thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh.

21/1/2019

Thách thức quản trị, huy động vốn và phát triển cơ sở hạ tầng

Khẳng định thời gian qua kết cấu hạ tầng (KCHT) của Việt Nam đã được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ hiện đại và cơ bản đáp ...

18/1/2019

Đầu tư cho cơ sở hạ tầng: Vốn vẫn thiếu, quản trị vẫn yếu

Còn nhiều tồn tại, thách thức, nhất là về công tác quản trị, huy động vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới.

18/1/2019

Học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách

Một trong những giải pháp quan trọng huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng là thông qua hình thức đối tác công tư (PPP). Việt Nam cần tham ...

18/1/2019