CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

15/7/2021

Mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 có thể thấp hơn mức 6%

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã ra 2 kịch bản cho kinh tế Việt Nam, một trong hai kịch bản đưa ra thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2021 mà Quốc hội đã đề ra.

Mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 có thể thấp hơn mức 6%

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã ra 2 kịch bản cho kinh tế Việt Nam, một trong hai kịch bản đưa ra thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2021 mà Quốc hội đã đề ra.

Sáng 15/7, Hội thảo trực tuyến "Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững" vừa được Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform).

Phát biểu tại hội thảo, TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM, Giám đốc dự án Aus4Reform, cho biết bối cảnh kinh tế trong 6 tháng vừa qua không hề dễ dàng hơn so với năm 2020. Từ đầu năm 2021, Việt Nam trải qua hai đợt bùng phát dịch COVID-19, nhất là đợt dịch từ cuối tháng 4 với những diễn biến khá phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trường CIEM, Giám đốc dự án Aus4Reform chủ trì Hội thảo.
TS. Trần Thị Hồng Minh, Giám đốc dự án Aus4Reform chủ trì Hội thảo.

"Ngay tại thời điểm này, chúng ta còn đang theo dõi số ca mắc COVID-19 hàng ngày, hàng giờ, với nhiều quan ngại. Đợt dịch này đã lan đến các khu công nghiệp, các trung tâm kinh tế lớn, gây ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế", bà Minh cho biết.

CIEM cho biết bất chấp tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 song đà phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn hiện hữu khi theo số liệu từ Tổng cục Thống kế, tốc độ tăng GDP đạt 5,64% trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó quý I tăng 4,65% và quý II tăng 6,61%.

Tuy nhiên CIEM nhấn mạnh việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 ở mức 6,5% của Chính phủ đề ra là thách thức rất lớn.

Trong 6 tháng cuối năm, CIEM cho rằng triển vọng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn của một số yếu tố như: Khả năng kiểm soát dịch; Tiến độ giải ngân đầu tư công; Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; Hỗ trợ kinh tế số và chuyển đổi số; Khả năng tận dụng cơ hội từ các FTA mới…

Từ những số liệu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, cũng như căn cứ tình hình hiện tại, CIEM đã công bố 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021.

- Kịch bản 1: Dịch bệnh ở Việt Nam dự báo được kiểm soát vào tháng 10/2021, tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động sản xuất – kinh tế ở mức bình thường. Kinh tế tăng trưởng 5,9% trong cả năm 2021; xuất khẩu cả năm dự báo tăng 16,4%; thặng dư thương mại 4,2 tỷ USD và lạm phát ở mức 2,6%. (Nếu kịch bản 1 diễn ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ không đạt mục tiêu 6% mà Quốc hội đã đề ra)

- Kịch bản 2: Giữ nguyên hầu hết các giả thiết như trong kịch bản 1, chỉ khác ở chỗ dịch bệnh được khống chế sớm trong tháng 8/2021, và giả thiết tốc độ tăng GDP của thế giới, M2, tín dụng và giải ngân đầu tư từ nguồn NSNN ở mức cao hơn. Kinh tế tăng trưởng 6,2% trong cả năm 2021; xuất khẩu cả năm dự báo tăng 18,3%; thặng dư thương mại 5,4 tỷ USD và lạm phát ở mức 2,8%. (Nếu kịch bản này dễ ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra, song thấp hơn mức 6,5% mà Chính phủ thông qua trong Nghị quyết 01).

Tài liệu Hội thảo:

Bài trình bày của ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu Tổng hợp, CIEM