CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Tin tức mới nhất

Tiếp tục cải cách điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

Sáng 27/2, trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Việ...

27/2/2020

Thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 19/2, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Thực hiện hiệu quả Hiệp định...

19/2/2020

Việc làm cho lao động nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Cơ hội và thách thức

Trong khuôn khổ nghiên cưu về thực trạng và cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông...

26/12/2019

Chủ tịch VCCI:'Tôi cũng chuyển lương cho vợ quản lý'

Phụ nữ vừa là người tiêu dùng vừa là người sản xuất. Họ bao dung, tinh tế nên những doanh nghiệp họ ...

19/12/2019

Môi trường kinh doanh Việt Nam đã có nhiều cải thiện

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo công bố Báo cáo tình hình triển khai các Nghị quyết 02 và ...

17/12/2019

Nguy cơ đầu tư trá hình từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hiệp định CPTPP và những cam kết thuế quan, mở cửa thị trường của 11 nền kinh tế tham gia hiệp định ...

6/12/2019

Cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động có thực sự đem lại lợi ích cho doanh nghiệp?

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình A...

4/12/2019

CPTPP được thực thi: Lo nhất là ngành chăn nuôi, chế biến thịt

Với năng lực cạnh tranh hạn chế về nhiều mặt, chăn nuôi chế biến thịt là một trong số ít ngành nhạy ...

4/12/2019

Các rào cản thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường đất nông nghiệp Việt Nam

Đất sản xuất nông nghiệp còn rất manh mún, việc tập trung, tích tụ ruộng đất của Việt Nam khá chậm v...

27/11/2019

Tác động đáng kể của CPTPP tới tương lai thị trường phân phối, thương mại điện tử, logistics Việt Nam

Phân phối – thương mại điện tử - logistics là những lĩnh vực có nhiều cam kết đáng chú ý trong CPTPP...

26/11/2019